Welzijnsplekken

Deze kinderen kunnen worden aangemeld door ouders zelf, door huisarts, consultatiebureau, reguliere opvang instellingen of door de fysiotherapeut of logopedist.
De coördinator heeft een intake met de ouders. Op basis van de intake wordt er gekeken of ’t Opstapje de juiste plek is. Er is bij aanname altijd een proefperiode van 3 maanden. Mocht het na 3 maanden niet de juiste plek zijn, zullen we samen met de ouders naar een passende plek gaan zoeken.
De welzijnskinderen hebben een achterstand en/of beperking op het gebied van motoriek, zintuiglijke ontwikkeling, spraak/taalontwikkeling of gezondheid. De kinderen bezoeken over het algemeen 1 of meerdere disciplines in de eerste lijn. De therapieën worden vaak buiten de groepstijd gegeven.
De welzijnskinderen komen minimaal 2 dagdelen en maximaal 4 dagdelen.
Er zijn ook revalidatiekinderen die door ouders in overleg met het revalidatieteam worden aangemeld voor een welzijnsplek in aanvulling op hun revalidatieplek.
Doordat de Klimboom, Merem en ’t Opstapje in één gebouw zitten kunnen we gebruik maken van elkaars expertise en is er een nauwe samenwerking. Deel vastgelegd in een overeenkomst en financiële afhandeling