SPEL

‘t Opstapje        

SPEL staat voor: Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad (en omstreken).
De stichting biedt kinderen die vanwege hun achterstand en/of handicap op het gebied van motoriek, spraak/taalontwikkeling of zintuiglijke ontwikkeling of een kwetsbare gezondheid niet kunnen deelnemen aan regulier peuterspeelzaalwerk /kinderopvang of daar niet tot hun recht komen, een eigen peuterspeelzaal met een aangepast aanbod:

Dit aanbod bestaat uit 3 onderdelen:
• Het stimuleren van de ontwikkeling van de peuter, waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling extra aandacht heeft.
• Het bieden van ruimte aan ouders om elkaar te ontmoeten en te profiteren van de deskundigheid van andere ouders en professionals.
• Het bieden van de mogelijkheid om behandeling (fysiotherapie, ergotherapie en logopedie) in het aanbod te integreren.

SPEL werkt nauw samen
met de paramedische praktijk voor kinderen: De Klimboom
en met MEREM Behandelcentra.