Veiligheid en Gezondheid

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

Dit beleidsplan wil inzichtelijk maken hoe we op onze locatie zorg dragen voor de veiligheid van de kinderen.

Doel:
Een veilige en gezonde omgeving creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Onze werkwijze maakt zich er sterk voor dat de kinderen en medewerkers de doelstellingen van ’t Opstapje zoals beschreven in het Pedagogisch Beleidsplan kunnen waar maken.
Hoe we dat doen en tegelijk de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen proberen te waarborgen staat beschreven in dit beleidsplan.
Heel kort samengevat betekent dat dat we in onze peuteropvang kinderen willen
–      beschermen tegen risico’s met ernstige gevolgen
–      leren omgaan met kleine risico’s.

Wilt u het helemaal lezen?
Klik op de link: beleidsplan-veiligheid-en-gezondheid-juni-2020