Maatregelen voor de leiding voor start 11 mei

Doel: voorkomen van besmetting van kinderen én leiding door extra hygiëne maatregelen en realiseren van 1,5 m. afstand tussen de volwassenen.

 • Ouders brengen hun kinderen via het hek
  ( 1 leidster staat om 8.40 uur bij het hek. Deze leidster blijft de hele tijd bij het hek om te voorkomen dat een peuter het terrein verlaat. Andere leidster vangt de kinderen op, op het plein. Deze leidster brengt ook waar nodig de buggy naar het afdak. Ouders komen niet het plein op, tenzij een kindje aan het wennen is)
 • Maximaal 1 ouder per kind komt brengen/ halen. Broertje en zusjes zijn niet welkom.
 • Kinderen vanuit Welzijn komen om 8.45u ( Graag op dit tijdstip aanwezig)
 • Kinderen vanuit de Revalidatie komen om 9.00u ( Graag op dit tijdstip aanwezig)
 • Bij mooi weer worden de kinderen buiten opgevangen en kunnen ze even op het plein spelen.
 • Bij slecht weer gaan de kinderen met een leidster naar binnen.
 • Kinderen die niet zelf kunnen lopen, worden in een buggy van thuis gebracht. Ouders kunnen de kinderen dan tot het hek brengen, afscheid nemen van hun kind, afstand nemen van het hek en de leidster kan het kind met de buggy naar binnen rijden.
 • De buggy’s kunnen onder het afdak worden gezet.
 • De kinderen die lopend komen, kunnen de tasjes in de bak* leggen bij het hek. Graag voorzien van naam.
 • Kinderen hoeven geen 1.5 meter afstand van elkaar te houden.
 • De volwassenen in de groep moeten waar mogelijk 1.5 meter afstand houden.
 • We hebben geen groep ET/FT groepjes. Tijdens deze tijd kunnen de ET en FT wel achter het scherm mee kijken en aanwijzingen geven aan de leidsters.
 • Tijdens de tafelactiviteit krijgt elk kind een eigen mandje met speelgoed.
 • Kinderen wassen met regelmaat hun handen. Voor en na het eten. Na het plassen. Na het buitenspelen. Waar nodig nogmaals wassen
 • De volwassenen wassen hun handen tussen twee activiteiten en extra als ze met een kind aan het spelen zijn geweest.
 • Als kinderen het speelgoed in de mond hebben gehad, wordt het speelgoed schoongemaakt
 • Tijdens de verschoonrondes doen de leidsters handschoenen aan
 • Het aankleedkussen wordt schoongemaakt met allesreiniger na elke verschoning
 • Tussen door worden de deurklinken en de speeloppervlakten afgenomen (bijv 10.00u tijdens fruit eten, 12.30u na brood eten, 16.00u als de kinderen weg zijn).
 • We zetten voorlopig geen vrijwilligers in. Dit om het aantal volwassenen op de groep te beperken.
 • Bij ziek zijn gelden dezelfde regels als die we nu hebben, nl;
  – Bij verkoudheidsklachten van het kind, of bij koorts in het gezin, mogen de kinderen niet komen.
  -Hoesten en niezen in de elleboog.
  -Was handen regelmatig.
 • Als de revalidatiekinderen naar therapie gaan, is de overdracht als volgt;
  – Als het kind op schoot van een leidster zit, wordt het kind door de leidster naar de therapieruimte gebracht.
  – Als het kind aan het spelen is pakt de therapeut het kind op en neemt het kind mee
  – Kind kan zelf meelopen naar de therapieruimte.
 • Het naar huis gaan eindliedje is zonder ouders.
 • Kinderen worden naar het hek gebracht door de leidsters. Ook nu staat er één vaste leidster bij het hek totdat alle kinderen zijn gehaald. Als een kind met de buggy is gekomen, dan wordt het kind met de buggy naar het hek gebracht door de andere leidster.
 • De welzijnskinderen kunnen om 11.30u worden opgehaald. Dat betekent eerder het eindliedje, dan jassen aan en op tijd naar buiten. ( graag op deze tijd komen).
 • De revalidatiekinderen kunnen om 12.15u worden gehaald ( graag op deze tijd komen).
 • De middag kinderen (welzijn) worden om 13.15u gebracht.
 • Tussen 12.30u en 13.15u kan de groep weer schoongemaakt .worden en klaar gemaakt worden voor de middag groep.
 • De middag kinderen kunnen om 16.00u opgehaald worden bij het hek.
 • Tijdens de middag gelden dezelfde regels als voor de ochtend.